Vang Đỏ Pháp Château Palais Cardinal Nho Blend

Loại: Vang đỏ

Xuất xứ:bPháp

Dung tích / Nồng độ: 750ml/13%