Rượu vang ý

Các Giống nho Ý

Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Ý (MIPAAF), đã ghi nhận hơn 350 loại nho và cấp cho chúng tình trạng “được ủy quyền”. Có

Xem thêm »

Lịch sử rượu vang ý

Rượu vang Ý được sản xuất ở mọi vùng của Ý, nơi có một số vùng sản xuất rượu vang lâu đời nhất trên thế

Xem thêm »