Rượu vang pháp

Các vùng làm rượu vang của Pháp

Alsace                                     Alsace chủ yếu là vùng sản xuất rượu vang trắng, mặc dù một số loại rượu vang đỏ, hồng, sủi tăm và

Xem thêm »

Các giống nho pháp

Nhiều giống nho được trồng ở Pháp, bao gồm cả các giống địa phương nổi tiếng quốc tế và ít được biết đến. Trên thực

Xem thêm »

Xu hướng rượu vang pháp

Pháp có truyền thống là nước tiêu thụ rượu vang lớn nhất của mình. Tuy nhiên, tiêu thụ rượu vang đã giảm ở Pháp trong

Xem thêm »

Cải cách rượu vang pháp

Hệ thống phân loại rượu của Pháp đã được sửa đổi từ năm 2006, với một hệ thống mới hoàn toàn được áp dụng vào

Xem thêm »